Kategoriarkiv: apologetik

Fyra vägvisare till något större

Igår avslutade jag läsningen av N.T. Wrights bok som heter Simply Christian (2006, HarperOne). Denna bok var apologetisk, på ett sätt en moderniserad version av C.S. Lewis Mere Christianity, om den behöver en sådan modernisering. I varje fall rekommenderar jag denna bok. Den ger några nya tankar att fundera på.

Vad som ger den då? Först börjar Wright med dem som han kallar ekon. Lutheraner kunde också kalla dem som den allmänna revelationen. Wright nämner fyra: rättvisa, relationer, skönhet och andlighet. Alla pekar på något utanpå människan och det skapade. De är på ett sätt ekon av något större.

Vi längtar efter rättivisan men inte kan förverkliga den. Vi har inombyggd sinne för rättvisan. Om någon gör något orättvist kan vi snabbt reagera med att säga “Du har det fel!”  eller “Det där är inte rätt!”. Men också vi har det då och då fel. Vi kan inte förverkliga rättvisan fullkomligt. Något saknas.

Vi är skapade till förhållanden. Vi är avsedda för varandra. Gud skapade människan till man och kvinna, sägs det i Genesis. Vi längtar efter varandra. Men vi längtar också till något eller någon utanpå. Bibeln ju också säger att vi är skapade till Guds avbild. Vad betyder det?

Har det något att syssla med andligheten? Att alla människorna har också inombyggd sinne till andligheten? Alla kulturer på alla tider har haft något som kan utnämna som något slags andlighet. Kanske har det något att syssla med den där “Guds avbild”?

Och till sist behandlar Wright skönheten. Människor har alltid fattat intresse till skönheten. Konstnärer har skildrat den i målningar, musikspelare har komponerade häftiga mästerverk. Men också skönheten och längtan efter den pekar på något som är fullkomligare. Att något saknas nu. Något som ska fullbordas någon dag.

Vad tänker du om dessa vägvisare till något eller någon större utanpå människan?

Mer om boken och Wrights resonemang nästa vecka!

Lämna en kommentar

Under allmän, apologetik