Om Bloggen

Om bloggen och dess mening.

Denna blogg användes för att förbättra kunskaperna i att skriva svenska. Texterna handlar mestadels om teologi, kristendom, vår evangelisk-lutherska kyrka och tro i allmänhet. Litet har också skrivits om andra ämnen. På hösten 2014 började jag studera vid Åbo Akademi efter jag hade klarat Åbo Akademis språkprov. Efter det har jag inte hunnit eller haft intresse att skriva hit. Det vill säga, att bloggen inte är aktiv just nu. Däremot försöker jag att hinna skriva meningsfulla blogginlägg på min finskspråkiga huvudblogg som heter Aamunvaloa, luottamusta, janoa. Den handlar bara om kristendomen eller andra ämnen som befinner sig nära den. Om jag ändå får intresse att skriva något på svenska, kan det hända att några inlägg kommer att postas hit i framtiden.

Uppdaterad 20.3.2018