Tron kommer utifrån

Jag har fortsatt att läsa Vägledning till frid av C.O. Rosenius. Jag har uppfattat nya ord och tänkesätt för tron när jag har läst boken.

Vad är viktigt för tron är att den alltid kommer utifrån människan. Hur är det så? Det kundes tänka på Rom. 10:17.

“Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.” (Bibeln 2000)

Martin Luther har (kanske) tänkt på detta sätt: Ordet föder tro. Tron kommer av predikan och predikan finner sin kraft på Kristi ord.

Än sen då?

De är mycket befriande ord! Tänk: Man behöver inte finna tron hos sig själv. Den kommer alltid utifrån. Den kommer från Kristi ord. Du kan lita endast på Kristi ord.

Vad jag nu vill reflektera på är det som C.O. Rosenius skrev av och citerade den själva Luther:

“En ärlig kristne kan ofta bli bekymrad över att han inte känner nåden I sitt hjärta utan bara känner synden. Om detta talar Luther I en påskpredikan:

‘När Kristus har dött för våra sydner och genom sin död tagit bort dem – varför känner vi då synden och döden I oss? Synden gnager ju I vårt samvete, och det onda samvetet gör, att vi fruktar för helvetet. Men det är en sak att känna, en annan att tro. Tron håller fast vid Ordet, vad känslan och förnuftet än säger. Känslan håller sig bara till det, som finns hos människan, vad Ordet än säger.

Känslan står alltså emot tron och tron emot känslan. Därför måste man se bort från känslan och rätt och slätt höra Ordet just som det lyder och liksom skriva det in i hjärtat och hålla fast vid det – också om man inte kan se ett enda tecken på att ens synder är förlåtna utan tvärtom känner, att de fortfarande är kvar och allt är som för. Man får inte rätta sig efter hur man känner det utan hålla fast vid att synden, döden och hevetet är övervunna, även om man känner, att man ännu är I synden, döden och hevetet.’” (98)

Tron är något som är större än människan. Tron alltså kommer utifrån människan. Känslor kommer inifrån, tron utifrån. Tänk på det för en stund på riktigt. Om jag, eller du känner att jag är utan tron, eller att jag lever utan Gud, måste man bara hålla fast vid vad Gud själv säger om saken. Tron kommer från Kristi ord.

Och Rosenius fortsätter:

“Den som omvänder sig, kan därför tack vare Guds egen ed vara viss och säga: Så sant Gud lever, har jag genom Kristus del I försoningen och är fullkomligt rättfärdig och salig. För Gud har inte bara sagt det utan också bekräftat det med sin ed. Och Gud bryter inte sin ed. När jag söker honom I Jesus Kristus allena, behöver jag inte tvivla och vara oviss, lika litet som jag tvivlar på att han håller sin ed.” (108)

Du kan vara säker på det. Kristi ord räcker till.

P.S. Jag fattade dess behov igen då jag läste genom artikeln “Why We Can’t Talk: The Homosexual Rights Movement in the Church” som måste läsas i kurs på engelska. Skribenten Jonathan Sorum skriver såhär:

“The controversy surrounding the movement for homosexual rights within the Churh is a flashpoint that reveals a much larger and deeper phenomenon: Everywhere in American Christianity the Gospel is in danger of becoming nothing but a religious cover for what is essentially a religion of unfettered desire. We identify what is inside of us – our desires, our dreams, our ideas – with the voice of the Spirit and our lives become a non-negotiable demand that these desires, dreams, and ideas must be realized here.”

“The error is Christological, pneumatological, and anthropological. … The Christological error at the root of Schmärmerei is the attempt to claim that Christ is pro nobis (“for us”) while losing sight of his being extra nos (“outside us”). Salvation is outside us in Christ, who is other than us. Only so is he ours, by faith alone. Truth and righteousness are not our possession, something we have within us, even as believers. What we have within us is sin and untruth. Our reason, our desires, and our feelings are captive to sin. We cannot discern by introspection what in us is God’s good creation and what is sin. … The pneumatological error is the separation of the Spirit from the Word. … This leads to the anthropological error of Scwärmerei: the human self loses all sense of boundaries and wants to take hold of others and shape and control them according to its own ideas.” (26)

Vi måste minnas att tron kommer utifrån, inte inifrån.

Lämna en kommentar

Under teologi

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s