Månadsarkiv: augusti 2013

Vi blir mer och mer beroende av datorer men inte kan använda dem

För några dagar sedan läste jag ett bra inlägg om människans förmåga att använda datorer. Jag rekommenderar att läsa hela inlägget fastän det är ganska långt. Skribenten själv är ADP lärare. (Är den kallad så på svenska?)

Skribenten skriver ganska ironiskt om ämnen. Först berättar han om sin senaste upplevelse med sin kollega som hade problem med sin MacBook. Hans kollega tänker honom som nörd innan han blottar att han är också lärare. Efter blottning förändrar hennes attityd till honom. Han blir hennes kollega, inte bara någon som är obligatorisk att prata med när man har några problem med sin dator.

She re-evaluated her categorisation of me. Rather than being some faceless, keyboard tapping, socially inept, sexually inexperienced, network monkey, she now saw me as a colleague. To people like her, technicians are a necessary annoyance. She’d be quite happy to ignore them all, joke about them behind their backs, snigger at them to their faces, but she knows that when she can’t display her PowerPoint on the IWB she’ll need a technician, and so she maintains a facade of politeness around them, while inwardly dismissing them as too geeky to interact with.

Tekniker, eller redan bara människorna som har kunskaper i datorhandling, upplever ofta sådant attitydklimat.

Kollegan hade ett högst litet problem med sin dator. Wifi verkade inte. Skribenten med inga tidigare kunskaper i OSX funderade på problem några sekunder, och efter hittande av den universala wifi-symbolen var han färdig. Hur mycket tid skulle det ha tagit för kollegan att själv bara fundera på problemet och försöka söka lösningen själv?

Jag har ju haft egna erfarenheter om sådana situationer. Problem är lätta men man inte vill lära sig att lösa dem. En orsak är att:

Not really knowing how to use a computer is deemed acceptable if you’re twenty-five or over. It’s something that some people are even perversely proud of …

Eftersom de som kan använda datorer är nördar, freakar, sådana som är socialt begränsade. Man vill inte vara likadan.

…but the prevailing wisdom is that all under eighteens are technical wizards, and this is simply not true. They can use some software, particularly web-apps. They know how to use Facebook and Twitter. They can use YouTube and Pinterest. They even know how to use Word and PowerPoint and Excel. Ask them to reinstall an operating system and they’re lost. Ask them to upgrade their hard-drive or their RAM and they break out in a cold sweat. Ask them what https means and why it is important and they’ll look at you as if you’re speaking Klingon.

Och föräldrar tänker att deras barn som tillbringar sin fritid framför datorer kan använda och också sköta dem. Men det är inte sant.

Mest av de unga kan inte använda datorer. Det är sanningen. Läsa artikeln. Att ha kunskap i Facebook och Twitter eller Microsoft Office är inte detsamma. Man kan ju använda dem. Men kan man verkligen använda datorer?

Att byta startordningen (boot order) mellan hårdskivor och cd-romspelarn?
Att formatera hårdskivorna och återinstallera operativsystemet?
Att lösa virusinfektion på datorn?
Att byta datorpartier (till exempel moderkortet osv)?
Och om man har ingen tidigare kunnighet, man söker att lära sig att lösa de här problemen? Att man har den rätta inställningen.

Vad är din åsikt? (läs också det där originalartikeln)

Lämna en kommentar

Under allmän, datorer

Gud ska bli ersatt

Idag läste jag en nyhet från Schweiz.

Från den schweiziska psalmen, Schweizs nationalsång, skall Gud tas bort. Humanistiska värden, såsom demokrati och solidaritet skulle ersätta Gud i stället.

Den nuvarande nationalsången känns alltför mycket religiös.

Nationalsånger och nationalflaggor alltid reflekterar de där värdena som är nations grund. Vi finländare och också schweizare kan tydligt se vårt lands värdegrund. För båda är det korset. Kanske skulle det tas bort också. Det kunde vara verkligheten ganska snabbt.

Men på den här nyheten kan vi se större trend som är på gång. Gud ersätts av olika värdena som saknar metafysisk grund. Värdena såsom soliadriteten eller demokratin kan inte motiveras med sig. De är inte absolutvärden. De saknar grunden.

Gud tas bort. Vi vill inte Gud! Vi kan klara oss själva.

Humanismen har tagit Guds plats i Västeuropa. Människan är Gud. Gud är död och vi har dödat Gud.

Är det gott?

Jag tror inte.

P.S. En stor fråga om Gud är så kallad teodicésproblemet. Om det finns en allsmäktig och god gud, varför finns det ondska och lidande i världen? Men om vi inte har gud, blir frågan irrelevant. Om vi inte har gud, varför finns det godhet i världen? Varför är det viktigt? Finns det godheten och ondskan eller bara privatkänsla av godhet och ondska som är bara en åsiktsfråga som kan också variera genom tiderna. I stället av ett problem av ondskan har vi nu ett problem av godheten.

Lämna en kommentar

Under allmän, teologi