Hälmdockan av kristendomen

”Den krista tänkandet baserar sig på två antaganden, av vilka ingetdera kan bevisas som riktigt. För det första anser kristendomen att det jordiska livet är värdelöst och fyllt av lidanden, som endast förbereder människan för den eviga fröjden. För det andra anser kristendomen att det världsliga lidandet ersätts av eviga fröjder.”

Så skriver Erkki Hartikainen om kristendomen. Denna inlåning är från hans artikel Utan gud från boken Uttryck för tro som används som kursboken för den fjärde kursen inom evagelisklutherska religionundervisning vid gymnasiet.

Hartikainens artikel handlar om ateismen från ateistens synpunkt. Boken själv behandlar olika världsreligioner och -åskådningar från både från religionsvetenskapens synpunkt och från en anhängarens synpunkt.

Kanske mest kritiskt förhålde jag mig till denna artikel om ateismen, inte eftersom det handlade om ateismen utan eftersom Hartikainen så agressivt attackerar mot kristendomen.

Postmodernism och modernism blandade ihop

Hartikainen börjar sin artikel med att skriva om språket. Enligt hans uppfattning är det ursprunligen utvecklats i ett apsamhälle som ett medel för maktmissbruk och lögn. Och engligt honom fortsätter det att användas som maktmissbruk.

Sedan definierar han begreppen “vetenskapen”. Han berättar att det härleder sig från latinska ordet scientiea, som betyder kunskap eller förmåga. Han säger att människor skulle helt avstå från att använda ordet vetenskap, eftersom betydelsen för ordet kunskap är så omstridd. För honom försökte den logiska empirismen att göra gällande vissa normer för en gränsdragning men “vetenskapens prästerskap förbjöd den logiska empirismen på 1900-talet.” Dessutom finns vid universiteten somliga fakulteterna, t.ex. den teologiska fakulteten som skänder vetenskapen. Men även om han själv säger att man skulle helt avstå från att använda ordet vetenskap, använder han detta ord hela tiden i sin egna text.

Strax från början använder han både postmodernistiska och modernistiska tänkesätter, som strider mot varandra. Den logiska empirismen och den postmoderniska tankesätterna går inte ihop. Hartikainen själv uppskattar och kräver logiken men inte kan det själv. Han är helt omedveten om att när han anser påståenden “alla föds som ateister” eller “i ljuset av den moderna vetenskapen människan har inget utommänskligt syfte” han både använder språket (och kraftigt) och argumentation som är helt beroende av “den moderna vetenskapen” eller åtminstone sina egna föreställningar av det (som närmar sig den logiska empirismen som är helt vederlagd inom filosofi. Och de här påståendena är inte alls resultat av vetenskapen.)

Han barkar åt skogen av kritik som har framställt både mot modernismen från postmodernismens sida och mot postmodernismen som kan inte hålla sig själv.

Hälmdockan av kristendomen

För mig som anhängare av kristendomen och, om det är möjligt som framtids präst inom evangelisk-lutherska kyrkan, är Hartikainens framställning av kristendomen helt främmande. För mig är livet här på jorden varken värdelöst eller fyllt av lidanden. Och varken förbereder det människan för den eviga fröjden, vars mening för mig dessutom inte är bara att ersätta värdsliga lidandet. Sådan kristendom är helt främmande för mig.

Om man anser kristendomen sådant, är den förnuftsvidrig. Men sådan kristendom är bara en hälmdocka.

Det jordiska livet ju förbereder oss för det eviga livet när vi till slut blir till hurdana vi först var skapad, att bli Guds avbild som verkligen avbildar Gud. Men livets ändamål nu är att avbilda Gud med den Helige Andes kraft Gud har gett oss genom tron/kungen Jesus korsfästelse och uppståndelse. Vi redan nu börjar att skapa med Gud detta rike som skall komma. Vi redan nu ska (och har möjlighet att) börja förändra oss med den Helige Andes kraft, som har getts åt oss, till en fullkomlig avbild av Gud. Vi avbildar det vad vi dyrkar. När vi dyrkar pengar, människan, vad som helst, vi också avbildar det i vårt liv. När vi dyrkar den sanna Gud och när vi får kraft från honom själv att dyrka honom, börjar vi också småningom avbilda honom, den källan av den sanna kärleken, sanningen, den sanna godheten osv.

Och när vi ska se Gud ansikte mot ansikte ska vi också avbilda honom fullkomligt. Och, eftersom vi är skapad till Guds avbild, vi ska sedan vara fullkomliga människor.

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” (Uppenbarelseboken 21:1-4, Folkbibeln 1998)

Annonser

Lämna en kommentar

Under allmän

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s